Profil

Jeg er uddannet som møbelsnedker hos Niels Roth Andersen, og har hos ham deltaget i produktion af klassiske danske designmøbler, bl.a. af Finn Juhl, Mogens Lassen, Rud Thygesen, Helge Vestergaard Jensen, Ditte og Adrian Heath og Grete Jalk.

Da jeg forlod skolen i 1997, var jeg overbevist om, at jeg ville være møbelsnedker, og jeg startede derfor straks i mesterlære. Fire år senere bestod jeg svendeprøven med bronzemedalje. I de efterfølgende år har jeg udover nye møbler arbejdet med mange varierende opgaver, herunder også restaureringsopgaver på Moltkes Palæ og hos Carlsbergfondet, kunstværker på Charlottenborg og reparation af møbler og inventar. 

I 2011 etablerede jeg mit eget møbelsnedkeri i Rødovre Erhvervspark. Her stiller jeg min store faglige viden om træ, håndværk og produktionsmetoder til rådighed på et moderne møbelsnedkerværksted for kompromisløs opfyldelse af kundernes ønsker.